pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław
biuro@dobrynurt.pl

Trening umiejętności społecznych (TUS)

Czego nas uczy?

Trening polega na nabywaniu i podwyższaniu określonych umiejętności społecznych, którymi są konkretne zachowania stosowane w pojawiającej się sytuacji. Celem treningu jest nauka uczestników poprawnej komunikacji z innymi ludźmi, współpracy w grupie oraz umiejętności reagowania na emocje zarówno własne, jak i osób z otoczenia.

Trening umiejętności społecznych jest metodą terapeutyczną, przeznaczoną w szczególności dla dzieci i młodzieży, pozwalającą na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, poprzez naukę zachowań w takich obszarach jak:

  • zawieranie i utrzymywanie znajomości;
  • właściwe prowadzenie rozmowy;
  • umiejętność pracy w grupie;
  • rozróżnianie i wyrażanie uczuć a także radzenie sobie z nimi;
  • reagowanie na krytykę oraz umiejętność jej wyrażania;
  • umiejętność słuchania innych;
  • zdolność zadawania pytań;
  • metody rozwiązywania konfliktów.

Jak to wygląda?

Treningi prowadzone są indywidualnie, w diadach lub grupowo (max 6-8 osób). Grupy, po rozpoczęciu treningów, stają się grupami zamkniętymi, czyli nie mogą do nich dołączyć nowi uczestnicy. Zajęcia najczęściej odbywają się raz w tygodniu i trwają od 1 do 1,5 godziny. Prowadzone są przez jednego lub dwóch terapeutów.

Aby nauczyć się zachowań i kontaktów międzyludzkich, uczestnicy zajęć wchodzą w układ pomiędzy sobą, ucząc się właściwych interakcji. Jednym z celów treningu umiejętności społecznych jest zamiana niekorzystnych zachowań przedstawianych przez uczestnika na takie, które są bardziej akceptowalne w społeczeństwie. Określone zachowania korygowane są systematycznie, w ustalonej kolejności. Pozwala to na etapowe wprowadzenie zmian, nie narażając uczestnika na zbyt duże obciążenie.

Kto może w nich uczestniczyć?

Tak naprawdę każdy, kto czuje potrzebę zmiany swoich zachowań. Trening umiejętności społecznych skierowany jest do dzieci i młodzieży, u których rozpoznane zostało zaburzenie zachowania, zaburzenie ze spektrum autyzmu, Zespół Downa czy niepełnosprawność intelektualna. Z treningu mogą skorzystać także dzieci nieśmiałe czy agresywne oraz osoby dorosłe zgłaszające chęć zmiany w przypadku zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości czy zaburzeń afektywnych.

Jeśli zauważyłaś/łeś u siebie lub u swojego dziecka obszary, nad którymi warto pracować, zapraszamy do naszego Centrum Psychologicznego Dobry Nurt.

O przystąpieniu do grupy decyduje darmowa kwalifikacja z psychologiem i trenerem TUS trwająca ok. 50 minut. W sierpniu zapraszamy na darmowe zajęcia pokazowe.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani lub chcecie poznać szczegóły, zapraszamy do kontaktu http://dobrynurt.pl/#kontakt

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *