pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław
biuro@dobrynurt.pl

Warsztaty

JAK WYGLĄDAJĄ?

Proponowane przez nas zajęcia mają formę warsztatową. Uczestnicy doświadczają poprzez otwieranie się na różne aktywności – dyskusje, ćwiczenia, symulacje, zabawy. Podczas warsztatów dbamy o zapewnienie bezpiecznej atmosfery, która stwarza przestrzeń do wzajemnego inspirowania się i odkrywania swoich potencjałów. Każdy uczestnik na koniec warsztatu otrzymuje certyfikat oraz materiały edukacyjne.

JAKI JEST CEL?

Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników większego wglądu w siebie, w swoje uczucia, relacje z innymi ludźmi i wykorzystywanie tej wiedzy w codziennym życiu.

DLA KOGO?

Naszą ofertę kierujemy do osób, które chcą lepiej poznać siebie, dokonać korzystnych zmian czy rozwinąć swoje umiejętności w wybranym zakresie. Organizujemy warsztaty zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach.

JAK CZĘSTO?

Niektóre warsztaty są jednorazowe, inne odbywają się cyklicznie, np. raz w tygodniu lub w miesiącu. Zachęcamy do śledzenia nadchodzących wydarzeń w prawym bocznym panelu lub w aktualnościach na blogu.

JAKA TEMATYKA?

 • Efektywna komunikacja (werbalna i niewerbalna);
 • Asertywność;
 • Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje;
 • Autoprezentacja;
 • Budowanie bliskich relacji;
 • Kreatywność;
 • Motywacja;
 • Zarządzanie czasem i zwiększanie efektywności;
 • Obrona przed wpływem społecznym i manipulacją;
 • Regulacja negatywnych emocji;
 • Radzenie sobie ze stresem i rozwijanie swoich zasobów;
 • Relaksacje.

Poza wymienionymi warsztatami prowadzonymi w naszym Centrum, organizujemy także zajęcia o zaproponowanej tematyce w Państwa miejscach pracy.