pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław
biuro@dobrynurt.pl

Grupa wsparcia

CZYM JEST?

Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej, polegającej na cyklicznych spotkaniach osób, które doświadczają podobnych trudności.

JAKI JEST CEL?

Celem spotkań jest wymiana doświadczeń z innymi ich członkami, dzielenie się własnymi emocjami i informacjami, poszerzenie wglądu w sytuację oraz udzielanie sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego. Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą i własnym rozwojem, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.

DLA KOGO?

  • dla osób cierpiących z powodu lęku;
  • dla osób cierpiących z powodu chronicznego stresu;
  • dla osób cierpiących na depresję;
  • dla osób doświadczających kryzysu w związku;
  • dla osób po rozstaniu;
  • dla osób będących w sytuacji kryzysowej;
  • dla osób uzależnianych lub współuzależnionych;
  • dla osób z rodzin dotkniętych niepełnosprawnością;
  • dla osób dotkniętych wykluczeniem społecznym.

JAK CZĘSTO?

Spotkania grup odbywają się raz w tygodniu i mają charakter otwarty – oznacza to, że nowi członkowie mogą dołączyć do istniejących już grup w dowolnym momencie.