pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław
biuro@dobrynurt.pl

Diagnoza

CZYM JEST?

Diagnoza psychologiczna jest procesem, w ramach którego psycholog rozpoznaje mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, interpretuje podłoże doświadczanych przez nią problemów, a także przewiduje możliwości ich rozwiązania. Proces ten oparty jest na stosowaniu narzędzi diagnostycznych, tj. wywiad psychologiczny, obserwacja, rzetelne testy psychologiczne.

JAKI JEST CEL?

Efektem diagnozy jest sformułowanie opinii psychologicznej, która zawiera szeroki opis zdiagnozowanych cech oraz mechanizmów funkcjonowania osoby poddanej badaniu, wraz z możliwymi przejawami tych elementów w jej zachowaniach, zależnie od rodzaju sytuacji.