Witajcie!

Aby wyjaśnić, dlaczego założyłyśmy tego bloga, powinnyśmy sięgnąć pamięcią do czasów, kiedy zdecydowałyśmy się zostać psychologami. Oprócz szeregu osobistych powodów, które z pewnością posiadała wtedy każda z nas, istnieje jeden solidny czynnik wspólny, dzięki któremu znajdujemy się dziś w tym, a nie innym miejscu. Czynnikiem tym, a zarazem fundamentem naszego zawodu, jest ciekawość. Ciekawość świata, ale przede wszystkim zainteresowanie specyfiką ludzkiej psychiki i zachowań, a także…
Przeczytaj więcej